Château Féodal de La Roche

Algemene verkoopvoorwaarden

  1. Voorwerp

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online reserveringen die bij ons worden gemaakt met behulp van de Regional Marketing Tool (ORC).
De klant erkent deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd.Reserveren is niet mogelijk zonder dat de klant hiermee heeft ingestemd. De klant heeft de mogelijkheid om deze algemene voorwaarden op te slaan en af te drukken.
  1. Aanbiedingen

Al onze advertenties, webpagina's of aanbiedingen zijn te goeder trouw opgesteld en gebaseerd op de beschikbare gegevens. De kaarten, foto's en illustraties worden ter informatie aangeboden en zijn niet contractueel. Ze kunnen worden gewijzigd voordat de reservering is afgerond.De klant geeft ons toestemming om alle duidelijke materiële fouten in de informatie die we hem communiceren te corrigeren.
  1. Prijs

De prijzen die worden weergegeven op het moment van boeking vormen de totale prijs van de verkochte service, inclusief belastingen, toeslagen en andere kosten. Eventuele toeslagen worden duidelijk aangegeven voordat u de service boekt .

De klant geeft ons toestemming om eventuele duidelijke prijsfouten te corrigeren.

  1. Boeking

De klant kiest de diensten die worden gepresenteerd op de regionale marketingtool.Hij erkent de aard, bestemming en wijze van boeking van de beschikbare diensten op de boekingstool te hebben gelezen en de nodige en / of aanvullende informatie te hebben gevraagd en verkregen om met volledige kennis van zaken zijn reservering te maken. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat onze verantwoordelijkheid in dit verband niet kan worden genomen. De reservering wordt geacht te zijn aanvaard door de klant aan het einde van het reserveringsproces.

  1. Reserveringsproces

De reserveringen die door de klant zijn gemaakt, worden gemaakt via de gedematerialiseerde reserveringsvoucher die online beschikbaar is op de reserveringstool. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher. De klant verbindt zich ertoe, voorafgaand aan elke reservering, alle nodige informatie voor de reservering in te vullen. De klant bevestigt de waarachtigheid en nauwkeurigheid van de verzonden informatie. Zodra de definitieve keuze van de te boeken diensten is gemaakt, omvat de reserveringsprocedure de volgende stappen tot validatie:
invoer van de bankkaart in het geval van een verzoek om garantie of vooruitbetaling, raadpleging en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden met betrekking tot de service (s) en (s) services, en tot slot de validatie van de reservering door de klant.


  1. Bevestiging van ontvangst van de reservering

De boekingstool bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant en bevestigt deze door onverwijld een e-mail te sturen. De bevestiging van de reservering per e-mail vat het contractaanbod, de diensten samengereserveerd, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de datum van reservering gemaakt evenals het adres van de vestiging waar de klant zijn klachten kan indienen.
  1. Recht om in te trekken

Er zij aan herinnerd dat, in overeenstemming met artikel VI.53 van het Belgische Wetboek van Economische Wetgeving, indien de overeenkomst voorziet in een specifieke datum of periode van uitvoering, heeft de klant niet het recht om zich terug te trekken in het geval van een reservering:
  1. Respect voor privacy


We verzamelen uw gegevens in overeenstemming met de Algemene voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens (2016/679) ("RGDP").

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zijn noodzakelijk voor de verwerking van uw reservering en zijn essentieel voor het beheer en de dienstverlening (artikel 6.1 .b van bovengenoemd Reglement). Voor deze doeleinden kunnen uw gegevens dus worden overgedragen aan onze partners, waaronder met name Elloha.com, die de boekingstool, online betalingsproviders en in derde landen gevestigde providers beheert.Met name bij online betaling moeten de bankgegevens van de klant voor de uitvoering van het reserveringscontract door de betalingsprovider naar de bank van de vestiging worden gestuurd. We gebruiken alleen partners die een beschermingsniveau garanderen in overeenstemming met de principes die zijn vastgelegd in de AVG.

Met uw toestemming kunnen uw gegevens ook door ons worden gebruikt om u onze promotionele of commerciële aanbiedingen per e-mail of post te sturen.

We bewaren uw gegevens gedurende een periode van 3 jaar na het laatste contact (e-mail, reservering, etc.).

Als persoon wiens gegevens worden verzameld, heeft u het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van uw gegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van uw gegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door ons een e-mail te sturen met vermelding van uw naam, voornaam en adres en het onderwerp van uw correspondentie.

Uw klachten met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit.